top of page

Ontdek Mankind soundhealer Josananda op Spotify

Ontdek Mankind soundhealer Josananda op Spotify

Deze muziek opent het hart voor acceptatie. De hoge trilling die Josananda vanuit liefde-wijsheid in de muziek legt, laat healing en berusting zich in innerlijke vrede manifesteren. De boodschap van deze geïnspireerde muzikant luidt: Word een vriend van het leven en leef in vrede met wat is!Meer Muziek

bottom of page