top of page

Algemene voorwaarden

Mankind

Mankind
Mankind

Deze algemene voorwaarden zijn er voor bescherming en verduidelijking van aanbieders, zoekers en de Mankind organisatie.

Het doel van Mankind is de wereld tonen wat er bestaat op het gebied van ontwikkeling en welzijn voor mens, natuur en de planeet.

Mankind biedt diensten in abonnementsvorm die aanbieders via internet toegang biedt om zichzelf of hun organisatie te laten plaatsen op de Mankind website en alle aangesloten platforms.

 

Mankind handelt gewetensvol, duurzaam, openlijk en altijd met de juiste intentie, van alle aanbieders wordt hetzelfde verwacht.

 

Mankind plaatst geen onrelevante reclame en is onafhankelijk. Mankind vraagt geen afdracht van opbrengsten uit geleverde diensten of verkochte tickets.

 

Het gebruik van deze service is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

Onder het woord “Mankind” wordt in deze voorwaarden bedoeld: De Mankind organisatie met alle diensten op alle relevante aangesloten platformen.

 

Onder het woord “Aanbieders” wordt in deze voorwaarden bedoeld: De coach, healer, organisatie, stichting of entiteit die zich wil zichtbaar maken op Mankind.

 

Onder het woord “Zoekers” wordt in deze voorwaarden bedoeld: De persoon (personen) die (gratis) van Mankind gebruik wilt maken om te zoeken, ontdekken en connecties te maken met de aanbieders.

 

Alle teksten, foto’s en data vallen onder auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt op manieren die schadelijk zijn voor Mankind.

 

De naam Mankind, Mankind.coach, het logo, het concept, de huisstijl enz. zijn uniek en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Lijsten en inhoud mogen niet worden gebruikt ten nadele van Mankind. Mankind beschermt zich tegen diefstal en copycats en staat open voor samenwerking en elkaar versterken.

1. Lidmaatschap voor aanbieders 
1.1. Je betalend Mankind-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Je mag kiezen uit meerdere betaalmiddelen. ‘Betaalmiddel' betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie 'Opzeggen' hieronder). 

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je Mankind account krijg je in je persoonlijke Mankind overzicht.

​1.3. Voorwaarden om iets te plaatsen:  Elke plaatsing op mankind moet passen in de missie en visie van Mankind. De hoofdcriteria is dat jouw plaatsing te gunste moet zijn voor mens, dier en planeet. Mankind is niet bestemd voor reclame, medicijnen, religies, politiek of andere onrelevante of ongezonde onderwerpen.

1.4.1 Plaatsing categorie Healers en Coaches: je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. Je foto’s moeten echt zijn. Je verklaart naar waarheid je specialisatie. Als je specialiteit is gewijzigd of opgeheven dien je dit aan te geven in Mankind. Je verklaart een persoon te zijn, ben je met twee of meer: kies dan de tweede categorie.

 

1.4.2 Plaatsing categorie organisaties: je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. Je foto’s moeten echt zijn. Je verklaart naar waarheid de specialisatie(s) van je organisatie. Als je specialisatie is opgeheven dien je dit aan te geven in Mankind.

 

1.4.3. Plaatsing categorie beurzen en festivals: je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. De foto’s moeten echt zijn. Je verklaart naar waarheid de aard en details van het event.  Als het event gewijzigd wordt of niet doorgaat dien je dit onmiddellijk in Mankind aan te geven.

 

1.4.4. Plaatsing categorie reizen en retraites:  je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. De foto’s moeten echt zijn. Als de bestemming gewijzigd wordt of niet meer beschikbaar is dien je dit onmiddellijk te wijzigen in Mankind. Je komt alleen in aanmerking als je bestemming bedoeld is voor persoonlijke groei en welzijn.

 

1.4.5. Plaatsing categorie Media: Plaatsing is gratis mits je voldoet aan de voorwaarden. Je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. Zo weten we dat je een echt persoon bent. Je plaatsing is een type media dat educatief of inspirerend is voor mens, dier en planeet. Mankind behoudt het recht ten alle tijden om de plaatsing te wijzigen of verwijderen zonder aankondiging en zonder aansprakelijkheid. Alle plaatsingen mogen de kwaliteit en de intentie niet schaden. Het doel is de wereld tonen wat er bestaat voor mens, dier en natuur en Mankind biedt daar gratis platformen voor. Criteria om content niet te plaatsen kunnen zijn: slechte kwaliteit, niet verstaanbaar, reclamedoelen of niet relevante onderwerpen. Als je content wilt plaatsen die niet van jouw is ben je zelf verantwoordelijk voor de geldende rechten zoals auteursrechten, vaak is het belangrijk om altijd de bron erbij te vermelden.

 

1.4.6.  Plaatsing categorie: een betere wereld: Plaatsing is gratis mits de voldoet aan de voorwaarden. Je verklaart naar waarheid alle nodige gegevens in te vullen. Zo weten we dat je een echt persoon bent. Je plaatst een initiatief dat bijdraagt aan het welzijn en ontwikkeling van mens, dier en natuur. Het doel is om mooie initiatieven een gratis platform te bieden om anderen te inspireren. Mankind behoudt het recht ten alle tijden om de plaatsing te wijzigen of verwijderen zonder aankondiging en zonder aansprakelijkheid. Alle initiatieven mogen de kwaliteit en de intentie niet schaden.

 

1.4.7. Wettelijke aansluitingen: Mankind kan niet controleren welk persoon of bedrijf de juiste aansluitingen heeft mede door privacyredenen. De aanbieder verklaart bij het akkoord gaan van deze voorwaarden dat de aanbieder in orde is met wettelijke aansluitingen. Zo is er in België voor psychologen een verplichte jaarlijkse inschrijving te hebben in de psychologencommissie.

 

1.4.8. Voor aanbieders is het ten strenste verboden om misleidende informatie te verstrekken of iets anders in te vullen dan de eigen specialisatie(s). Overdrijf niet en gebruik nooit gegevens van anderen.

 

1.4.9. Het is verboden diensten, media of producten te plaatsen die in strijd zijn met de wet.

 

1.5. Bij twijfel kan Mankind contact opnemen met de aanbieder. Als hier niet in wordt meegewerkt kan de aanbieder verwijderd of niet geplaatst worden.

2. Promotieaanbiedingen.

Regelmatig kunnen we speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden ("Aanbiedingen"). Voorwaarden voor de aanbieding bepaalt Mankind naar eigen oordeel en we behouden ons het recht voor om een Aanbieding in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een Aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer je je registreert voor de Aanbieding of in andere communicaties die aan je ter beschikking zijn gesteld. 

 

3. Facturering en opzegging 
3.1. Factureringscyclus.

Het lidmaatschap voor de Mankind dienst wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven op de pagina 'Account'. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven, wanneer je je abonnement wijzigt of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

3.2. Betaalmiddelen.

Om je als aanbieder in Mankind te plaatsen, kies je een of meerdere betaalmiddelen. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel. 

3.3. Je Betaalmiddelen bijwerken.

Op de pagina 'Account' kun je je Betaalmiddelen bijwerken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen. 

3.4. Opzegging.

Je kunt je Mankind plaatsing ten allen tijden opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor ongebruikte diensten. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina 'Account' en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode.

 

3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen.

We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Dit zullen we nooit doen zonder kennisgeving. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing. Als je de prijswijziging niet wilt accepteren of je abonnement niet wilt wijzigen, kun je je abonnement opzeggen voordat de wijziging ingaat.

 

3.6. Opzegging.

Mankind kan je plaatsing ten allen tijden verwijderen of opzeggen als er niet aan de voorwaarden is voldaan. Bij plaatsing en betaling is de aanbieder zelf verantwoordelijk als deze niet voldoet aan de voorwaarden en is er geen restitutie mogelijk. 

 

4. Mankind-dienst 
4.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn om je te plaatsen op Mankind. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene. 

4.2. Je Mankind aansluiting is voor jouw of je bedrijf persoonlijk en mag niet worden overgedragen.

4.3. De Mankind-diensten, met inbegrip van de contentcatalogus, wordt regelmatig bijgewerkt en getest.

4.4. Tenzij nadrukkelijk toegestaan door ons, stem je ermee in om het volgende niet te doen:

(i) content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Mankind-dienst, te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken;

 

(ii) contentbescherming of andere onderdelen van de Mankind-dienst, waaronder de grafische auteursrechtinformatie of handelsmerken omzeilen, verwijderen, aanpassen, deactiveren, beperken, blokkeren, verbergen of dwarsbomen;

 

(iii) robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor toegang tot de Mankind-dienst;

 

(iv) software of andere via de Mankind-dienst toegankelijke producten of processen decompileren, aan reverse-engineering onderwerpen of disassembleren;

 

(v) code of producten invoegen of de content van de Mankind-dienst op enigerlei wijze manipuleren;(vi) methodes voor datamining, dataverzameling of extractie gebruiken;

 

(vii) materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins versturen of overbrengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Mankind-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.

We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt. 

4.5. De kwaliteit van de Mankind-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid is afhankelijk van je internetdienst en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat.

 

4.6. Om te groeien en inspireren verspreidt Mankind content op de eigen Mankind website, Mankind TikTok, Mankind Facebook pagina’s, Mankind Instagram pagina’s, e-mails en offline zoals met flyers en evenementen. De aanbieder stemt ermee in dat zijn/haar boodschap, foto’s en omschrijvingen gebruikt mogen worden mits uitdrukkelijk is overeengekomen bepaalde platformen niet te gebruiken. Mankind geeft geen voorkeur (wel voorbeelden en adviezen) en draagt geen verantwoordelijk over wat er wel en niet geplaatst wordt. Mankind plaatst geen foto’s en gegevens bij derden. Mankind verstrekt geen foto’s en gegevens aan derden.


5. Klachten en verantwoording.

Zoekers en gebruikers van diensten kunnen klachten indienen bij de betreffende aanbieder en bij Mankind zelf. Mankind is een platform voor verbinding en is als team of als organisatie nimmer verantwoordelijk voor gevolgen van aanbieders. Om zoekers en gebruikers te beschermen kan Mankind aanbieders blokkeren of verwijderen als een conflict niet is opgelost. Vanwege privacy en kwaliteit kan Mankind kiezen om klachten en de behandeling ervan niet openbaar te maken. Voor zoekers en gebruikers geldt: meld uw klacht discreet (niet openbaar) bij de aanbieder en geef elkaar de kans op een vreedzame afhandeling. Indien dit niet lukt en bij ernstige klachten meldt dit ook bij het Mankind team zelf via mail naar info@mankind.coach

 

6. Wachtwoorden en accounttoegang.

Je wachtwoord is alleen voor je eigen gebruik en dient vertrouwelijk te worden gehouden. Door anderen toegang te bieden tot het account (en daarmee ook tot informatie over het account), stem je ermee in dat deze personen namens jou optreden en dat je gebonden bent aan wijzigingen die ze aanbrengen in het account, waaronder wijzigingen in het abonnement. Als je controle wil houden over het account en wilt voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers toegang hiertoe krijgen, dien je toezicht te houden op de apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen, en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je stemt ermee in om nauwkeurige gegevens over je account te verstrekken en te onderhouden, met inbegrip van een geldig e-mailadres zodat we berichten over je account kunnen sturen. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Mankind of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 

7. Diversen 
7.1. Toepasselijk recht.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land. 

7.2. Ongevraagde materialen.

Mankind accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen content en materialen of ideeën die aan Mankind zijn verstrekt. 

7.3. Klantenondersteuning.

Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het Mankind team mailen via info@mankind.coach

7.4. Van kracht blijvende bepalingen.

Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht. 

7.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Mankind kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte. Als je de wijzigingen niet wilt accepteren, kun je je abonnement opzeggen voordat ze van kracht zijn. 

7.6. Elektronische communicatie.

We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

 

7.7. Overmacht:

Mankind kan niet verantwoordelijk worden gehouden bij offline of storingen door overmacht, extreem weer, oorlog, pandemie, epidemie, staking, stroomuitval of niet voorziene factoren.

THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

 

Laatst bijgewerkt: 18 December 2023

bottom of page